Pædagogisk assistentelev

 

Paed Assistent

Som pædagogisk assistent kan du arbejde med børn, unge og voksne inden for det almindelige pædagogiske område og specialområdet.

 

Du kan:

  • arbejde i specialinstitutioner og døgninstitutioner
  • arbejde i andre tilbud med pædagogisk indhold
  • bruge din person og faglige færdigheder til at støtte og vejlede
  • hjælpe børn, unge og voksne i deres udvikling

 

Uddannelse og praktik

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en uddannelsesaftale med kommunen. Uddannelsen varer 2 år og 1½ måned og veksler mellem praktik og skoleophold. I uddannelsen er der 3 praktikker og 4 skoleperioder. Skoleperioderne finder som udgangspunkt sted på ZBC-SOSU Sjællands skole i Slagelse.

 

Optagelse og ansættelse

Hvis du ønsker at blive pædagogisk assistentelev (PA-elev) hos Sorø Kommune, skal du udfylde et ansøgningsskema. Bemærk, at du skal være i gang med eller have afsluttet grundforløb 2, inden du udfylder skemaet.

Hvis du er over 25 år

EVU (erhvervsuddannelse for voksne) er et individuelt tilrettelagt forløb for dig, som er over 25 år. En EVU er kortere end normalt, da du får dele af uddannelsen godtskrevet. Inden du starter på uddannelsen, skal du have udført en realkompetencevurdering på SOSU-skolen og alt efter din tidligere uddannelse og erhvervserfaring, tilpasses sammensætningen af uddannelsen, både i længde og indhold, til et skræddersyet forløb til dig. Du skal sikre dig, at du har minimum karakteren 02 eller tilsvarende i fagene dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.

Kontakt Fagcenter for Børn og Familier, hvis du vil vide mere, på telefon 78 76 06 93 eller på mail til familieraadgivningen@soroe.dk

Løn og arbejdsvilkår

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, hvoraf 4 timer skal bruges på studietid.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.