Søg...

Mulighed for at udvikle sig

SORØ KOMMUNE UDVIKLER DIG

Vi går efter dygtige og gode folk, og vi forventer, at du er indstillet på at bidrage med høj faglighed og stort engagement. Når du starter, får du introduktion og viden om, hvordan vi arbejder i Sorø Kommune og på din specifikke arbejdsplads. Det vil din nærmeste leder eller en kollega sørge for. Når du har arbejdet her et stykke tid, vil du få brug for at blive dygtigere på nogen områder, mens det lige fra starten er vigtigt at sikre det optimale samarbejde mellem alle i afdelingen.

Som ny medarbejder kommer du også med et nyt blik på tingene. Måske har du erfaring fra en tidligere ansættelse, eller nyeste viden på dit område, hvis du er nyuddannet. På din nye arbejdsplads i Sorø Kommune vil vi glæde os til at få dine friske øjne på, hvordan vi arbejder. Vi vil nemlig også gerne udvikle os og blive endnu bedre til det, vi gør.

Vi har en overordnet strategi for, hvordan vi vil udvikle vores medarbejdere. Vi har også en medfølgende værktøjskasse, som kan hjælpe dialogen mellem leder og medarbejder på vej.

  Se flyer om vores kompetencestrategi

 

Call To Action2

Intern uddannelse i projektarbejde

Sorøs projektlederuddannelse

Uddannelse Icon

I Sorø Kommune går vi op i at sikre overblik over alle igangværende og kommende projekter. Vi har en projektmodel, som alle projekter følger. Det gør det nemmere for alle i et projekt, for så ved du, hvordan du skal gribe projektet an fra start til slut og skal ikke selv opfinde den dybe tallerken. Som medarbejder i kommunen vil du, efter aftale med din leder, få mulighed for at tage vores interne uddannelse i projektmodellen. Det giver et godt fundament til dit videre arbejde, også hvis du en dag skulle få lyst til at arbejde et andet sted. Projektmodellen er bygget over den internationalt anerkendte projektmodel 'Prince2'.

Opdate1 PROJEKTMODEL PORTEFØLJESTYRING

 

 

Udviklingssamtaler

I Sorø Kommune har vi udviklet et koncept til systematisk at afholde udviklingssamtaler mellem medarbejder og leder, mellem leder og leder, og i en gruppe eller et team en gang årligt. Spørgerammen er fælles for alle tre slags udviklingssamtaler. Samtalen tager udgangspunkt i dine styrker, udviklingspotentialer, muligheder og opmærksomhedspunkter. Med samtalerne vil vi gerne sikre fortsat høj trivsel blandt vores medarbejdere, så alle føler sig hørt, set, udfordret og taget hånd om. Formålet med samtalerne er også at sikre fortsat høj kvalitet i måden, vi løser opgaver på.  

UDVIKLINGSSAMTALER

Medindflydelse

MEDINDFLYDELSE1

Vær med til at sikre et godt samarbejde

En måde at få indflydelse og medbestemmelse på som medarbejder i kommunen, er gennem MED-organisationens Hovedudvalg, Sektorudvalg og Lokaludvalg. Sorø Kommunes lokale MED-aftale handler om samarbejde og organisering af arbejdsmiljø og personalepolitik. Her kan du være med til at sikre det gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer samt skabe et godt arbejdsmiljø bredt i organisationen.

 

 

Praktik, elev eller senior

Praktik, elev eller seniormedarbejder?

Sorø Kommune vil gerne være med til at udvikle og pleje talenter. Det gør vi bl.a. ved at tage praktikanter og elever ind, så de kan få erhvervserfaring med på deres videre vej. Du behøver ikke være ung. Vi har også seniorer, som har masser af erfaring fra fx det private erhvervsliv.

Læs om at blive Sosu-elev  

Læs om at blive elev som pædagogisk assistent 

 

 

  

Soroe Kommune 8