Søg...

Personalepolitik

Værdibaseret personalepolitik

Personalepolitikken i Sorø Kommune beskriver hvilke rettigheder, du har som medarbejder, og hvad kommunen vil forvente sig af dig. Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at du ikke må ryge i din arbejdstid. Vi vil gerne hjælpe de medarbejdere, som ryger, med at stoppe. Derfor tilbyder vi et rygestop-kursus ganske gratis.

I det hele taget vil vi gerne være en attraktiv arbejdsplads. Derfor har du mulighed for en halv times motion om ugen på arbejdspladsen. Hvordan det kan foregå i netop din afdeling, skal du aftale med kolleger og arbejdsmiljøgruppen. 

Personalepolitikken er værdibaseret og bygger på kommunens værdier - åbenhed, dialog, anerkendelse, engagement, arbejdsglæde og troværdighed understøttet af sloganet 'Vi vil og vi tør, vi kan og vi gør', som er rygraden i vores måde at arbejde på.

Personalepolitikken

 

Love og regler, du skal kende

Afhængigt af dit arbejdsområde, er der love og regler, du skal sætte dig ind i, fx Planloven eller Serviceloven.

Informationssikkerhed

Når du arbejder i en kommune, løser du opgaver, som kan komme tæt på borgeres og virksomheders private og fortrolige situation. Det stiller krav til din måde at håndtere følsomme oplysninger på, hvad enten du arbejder på en skole, i en børnehave, på et plejecenter, i administrationen eller andre steder i kommunen. Derfor skal du kende vores regler om informationssikkerhed og gennemgå undervisningsmateriale (film og e-læring), som baserer sig på loven om databeskyttelse. Loven hedder også Persondataforordningen og trådte i kraft i EU-landene den 25. maj 2018.

Vis hensyn

Vi har retningslinjer for, hvordan vi ønsker at møde og betjene borgerne i Politik for mødet med borgeren - den skal du også kende, ligeså vel som Forvaltningsloven, som grundlæggende understreger, at vi skal opføre os ordentligt og vise hensyn. 

Call To Action3

Information og dialog

Find og del viden 

Intern Kommunikation Icons

På kommunens intranet, Findus, kan du finde information, regler og retningslinjer, som gælder alle ansatte på tværs af afdelinger. Det er også her, du kan læse nyheder om stort og småt, som vedrører alle eller blot din egen afdeling. Vi bruger intranettet til både det faglige, men også til det sociale. Du kan nemt finde arbejdsmail og telefonnummer på alle dine kolleger i kommunen.

En strategisk indsats med fokus på at styrke den interne kommunikation har båret frugt, da alle arbejdspladser siden 2016 har arbejdet med lokale tiltag som mødestruktur, kollegial sparring, god tone, informationsflow, nyhedsbreve, kurser og videndeling.

 

Det sjove

 Kopi Af Kopi Af Personaleforening BL

 

Personaleforening

På nattur i Zoo? Fremstilling af dine egne chokolader? Foredrag om Mexico eller om verdens brændpunkter? Det kan du opleve med vores personaleforening - uden for arbejdstiden selvfølgelig, og det er helt frivilligt. Har du lyst til at opleve noget anderledes og lære kolleger at kende fra andre steder i kommunen, kan du melde dig ind i Personaleforeningen, som byder på en række spændende oplevelser.

 

Skønne ferieboliger

Alle ansatte i Sorø Kommune har mulighed for at booke ferieboliger til gode priser i henholdsvis Branäs i Sverige, på Enø ved Karrebæksminde og i Lemvig tæt på Vesterhavet.

 

Køb og salg

Hvis du skal af med en gammel kommode eller leder efter et hundehus og ikke orker den Blå Avis, så har vi på intranettet vores egen Køb-og-salg-portal, hvor du kan handle og bytte med dine godt 2000 kolleger.

 

Trivselsdag

Trivselsdagen er tidsrummet, hvor hjemmeplejeren og it-supporteren kan mødes til en tenniskamp, eller hvor børnehavepædagogen og udviklingskonsulenten kan dyrke yoga side om side. Det er en dag med hygge og motion til alle medarbejdere på tværs af kommunen.