Søg...

Hvad kendetegner kommunen

Sorø Kommune er en attraktiv og velfungerende kommune. Et sted, hvor det er godt at bo, leve og arbejde. Hver dag løser godt 2000 dygtige ansatte en vigtig samfundsmæssig opgave for kommunens ca. 30.000 borgere - børn, unge og ældre og dem midt imellem.

Kommunen som arbejdsplads er kendt for et lavt sygefravær og en høj medarbejdertilfredshed. Den administrative organisation på Rådhuset har en flad struktur, hvor ansvar og råderum er stort hos medarbejderne.

Læs mere her

Kopi Af Call To Action Kendetegn BL

VORES VÆRDIER

Om vi arbejder med børn eller ældre borgere, eller kun servicerer kolleger internt i kommunen, bestræber vi os på at arbejde ud fra et værdisæt, som organisationen har formuleret i fællesskab. Værdierne er troværdighed, engagement og arbejdsglæde, åbenhed, dialog og anerkendelse - vi kan og vi tør, vi vil og vi gør. Ordene skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere. Værdierne udtrykker, hvad der ligger til grund for vores arbejde og opgaveløsning i Sorø Kommune. De er afsættet for den måde, vi møder borgerne på. Værdigrundlaget er med til at skabe en fælles bevidsthed blandt alle medarbejdere om det særlige ved at arbejde netop her.

Læs vores ledelsesgrundlag her

Kopi Af Hvordan Vi Arbejder Vaerdier BL

Vores afdelinger

7 Fag Og Stabscentre1

 

Vi er der for borgerne fra vugge til grav og rummer blandt andet biblioteker, bo- og støttecentre, børnehaver, dagpleje, lokalhistoriske arkiver, musik- og ungdomsskoler, folkeskoler, sundhedscentre, ældrepleje, tandpleje og administration.

Sorø Kommune har 7 fag- og stabscentre, som administrerer og udfører kommunens opgaver.

Kommunens ledelsesorganisation består af kommunaldirektør Søren S. Kjær og vicekommunaldirektør Henrik Nielsen, syv fag- og stabscenterchefer, dertil kommer 35 gruppe- og institutionsledere.

Den politiske organisation består af borgmester Gert Jørgensen og et byråd med 25 medlemmer og seks udvalg, præget af et godt samarbejde og et respektfuldt politisk klima.

Se organisationsdiagram her

 

 

 

Sundhed og arbejdsmiljø

Opdate1 SUNDHED OG ARBEJDSMILJØ

Trivsel på arbejdspladsen

Vi går op i at have et sundt og sikkert arbejdsmiljø, fordi det medvirker til trivsel på arbejdspladsen. Trivsel er en forudsætning for, at vi alle kan yde god service til borgerne og løse vores opgaver bedst muligt. Vi har fokus på at forebygge vold, trusler, mobning og chikane, vi holder trivselsdag, vi er med på kampagner som 'Vi cykler til arbejde' og 'Tæl skridt', og så tilbyder vi vejledning i spørgsmål om livsstil, ergonomi, stress og motion på arbejdspladsen.

I Sorø Kommune har medarbejderne markant færre sygedage i dag, end for fem år siden. Sygefraværet er gennemsnitligt faldet tre dage om året, og det skyldes bl.a. initiativet "Sund på Job".