Hvad kendetegner kommunen

 

Et godt sted at arbejde

Sorø Kommune er en attraktiv og velfungerende kommune placeret i det smukke midtsjællandske landskab ved skov og sø. Et sted, hvor det er godt at bo, leve og arbejde. Hver dag løser godt 2000 ansatte en vigtig samfundsmæssig opgave for kommunens ca. 30.000 borgere - børn, unge og ældre og dem midt imellem.

Med under en time til både København og Odense er Sorø centralt placeret med gode transportmuligheder for pendlere.

Kommunen som arbejdsplads er kendt for et lavt sygefravær og en høj medarbejdertilfredshed. Den administrative organisation på Rådhuset har en flad struktur, hvor ansvar og råderum er stort hos medarbejderne, og vejen til beslutningstagerne er kort.

Soroe Kommune 21

Selvom man er lille, kan man godt tænke stort

Vi har store ambitioner, både når det gælder godt kollegaskab og arbejdsmiljø, men også når det handler om at styre og sikre overblik over alle kommunens projekter og strategier. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at gøre samarbejde på tværs endnu mere smidigt til gavn for vores borgere, og vi har gode eksempler på samarbejdsmodeller og projekter henover faggrænser.

Vision og verdensmål

Vores Vision og Planstrategi 2022 er baseret på FN's 17 verdensmål, der frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden. Vi mener, at verdens udfordringer skal løses i fællesskab, og løsningerne findes også i det nære og lokale. Derfor skal både medarbejdere og borgere involveres i arbejdet med at realisere vision og strategi. Som mindre kommune kan man godt have udsyn og tage et ansvar, som rækker ud over kommunegrænsen og ind i fremtiden.

Del af den store historie

Sorø Kommune og vores omgivelser har en historie, der stikker tusind år tilbage og rummer flere betydningsfulde begivenheder og personer. Adel, kirke, konge og senere kulturpersoner som oplysningsmanden Holberg og sangskriveren Ingemann har sat vigtige spor i både kultur- og uddannelseshistorie. På det fundament arbejder vi for at skabe de bedste betingelser for både vores børne- og uddannelsesinstitutioner, sundheds- og plejecentre og for vores lokale erhvervsliv.